TỰ TẠO RA NHỮNG THÁCH THỨC MỚI.

0
361

Trong mỗi con người đều có những ngưỡng giới hạn. Khi bắt buộc phải vượt ngưỡng, sự khó chịu và sự không thoải mái sẽ xảy ra. Tuy nhiên sau đó sẽ là những điều tuyệt vời phía sau khi những mục tiêu được chinh phục, những điều tuyệt vời liên tục đến với chính mình.
1h 25p CHINH PHỤC HỒ TÂY, từ hào hứng với mục tiêu đến những khó khăn khi bắt đầu chạy được một vài km, đi bộ nghỉ ngơi rồi chạy hay chạy tiếp, chạy liên tiếp hay dừng lại nghỉ nhiều lần đến phải tạo động lực cho chính mình để về đích.


Tất cả là những biên độ cảm xúc trên quãng đường chinh phục mục tiêu.
Từ 3 km chạy bộ là tốt nhất đến sau 2 tháng đồng hành chạy bộ mỗi sáng tối thiểu 6 km cùng người thầy tuyệt vời Kiểm Tất Nguyễn, hôm nay đã chính thực vượt đích 1 vòng Hồ Tây. Cảm ơn thầy rất nhiều!

Hãy tạo ra MỤC TIÊU và ĐỐT CHÁY VẠCH ĐÍCH. Cảm giác chiến thắng chính mình và chinh phục sẽ rất tuyệt!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here