TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC VỚI CÁ NHÂN, DOANH NGHIỆP

0
15

Đa phần mọi người hay nói với nhau. Làm gì cũng cần chiến lược mới có sự bền lâu.

Vậy chiến lược là gì và quy trình nào để triển khai được chiến lược trong công việc và cuộc sống
Chiến lược là bản đồ đường đi thể hiện con đường công ty hay cá nhân đi để phát triển và tăng cường kinh doanh. Nó vẽ lên bức tranh của đích đến và đưa ra lý do để đi đến đó.

QUY TRÌNH XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC
– Đầu tiên xác định: Chúng ta muốn đi tới đâu
Xác định tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi của doanh nghiệp hay ứng dụng trong mỗi cá nhân
– Tiếp theo: Chúng ta đang ở đâu
Phân tích bên ngoài. Xác định những cơ hội và thách thức.
– Kế tiếp: Chúng ta là ai?
Phân tích bên trong. Điểm mạnh và điểm yếu.
– Sau đó: Con đường nào để đi tới đích.
Bản đồ chiến lược. Xác định các chiến lược qua các công cụ Swot, BCG.
Chương trình hành động. Triển khai các chiến lược qua các công cụ như BSC.
– Cuối cùng: Làm thế nào để biết mình đang đi đến đó.
Đánh giá, kiểm soát dựa trên KPI, Review.

Chiến lược gọi là sự lựa chọn. Chiến lược cho tầm nhìn 10 năm, 20 năm… . 10 năm, 20 năm sau thế nào. Muốn làm được chiến lược thì phải biết ĐỌC CHIẾN LƯỢC.
Mẫu hình về các chiến lược gia về quân sự: Tôn Tử, Gia Cát Lượng Phương Đông hay Alexander, Napoleon Phương Tây.
Hiện tại có những tác giả nổi tiếng về chiến lược ta có thể tìm đọc: Michel Porter, Peter Drucker, Philip Kotler.

Cùng thầy Trần Quốc Việt – Chuyên gia về Chiến lược.
Thành viên HĐQT & CEO Ecopark.
Khách mời thường xuyên CEO – Chìa khóa thành công.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here