PHONG CÁCH SỐNG

0
171

Từ khóa ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống, sự nghiệp của mỗi cá nhân.
Phong cách sống là những nét điển hình, được lặp đi lặp lại và định hình thành phong cách, thói quen trong đời sống mỗi cá nhân.
Một phong cách sống thường phản ánh thái độ của một cá nhân, giá trị hoặc thế giới quan của cá nhân đó.

Chúng ta không có quyền chọn nơi mình sinh ra nhưng chúng ta có quyền chọn phong cách sống.
Kinh doanh là tạo dựng phong cách sống.

Phong cách sống được hình thành khá nhiều từ tư duy, môi trường sống và thói quen. Những điều đó phải rèn luyện liên tục hoặc thay đổi rất lâu mới có cho ta được những kết quả như mong đợi. Bởi vậy tư duy đúng về những điều đó và liên tục rèn luyện mỗi ngày sẽ sớm cho ta một PHONG CÁCH SỐNG như MONG MUỐN.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here