Nhận dạng chủng vân tay

0
9626

 

CORE là tâm của một vân xoáy hoặc vân móc.

DELTA là giao điểm của 3 đường tạo nên một tam giác điểm.

Qua vân tay 2 ngón cái, 2 ngón trỏ sẽ nói lên Tính cách và cách suy nghĩ của chính bạn. Bởi vậy, khi nhận dạng chủng vân tay bạn hãy nhận dạng bạn hãy xác định chính xác chủng vân tay ở 2 ngón cái, 2 ngón trỏ. Ngoài ra, ở 6 ngón vân tay còn lại nếu có chủng vân tay đặc biệt như Arch, RL, WP, WL cũng sẽ chi phối mạnh đến tính cách và hành vi của bạn.

I, CHỦNG VÂN TAY ĐẠI BÀNG.

Trong nhóm chủng vân tay đại bàng có 9 chủng. Cùng đi qua từng chủng để biết cách nhận dạng vân tay.

II, CHỦNG VÂN TAY NƯỚC

III, CHỦNG VÂN TAY NÚI

Qua các chủng vân tay khác nhau sẽ thấy được tính cách đặc biệt của mỗi cá nhân hiện lên qua các chủng vân tay đó. Cùng tiếp tục tìm hiểu về chi tiết của từng chủng vân tay để có góc nhìn rõ ràng nhất về tính cách của chính mình bạn nhé.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here