KAIZEN!

0
98

KAIZEN LÀ LIÊN TỤC CẢI TIẾN. Cải tiến liên tục trong đời sống cá nhân, đời sống gia đình, đời sống xã hội và môi trường làm việc. Kaizen ứng dụng rất tốt trong việc phát triển của mỗi cá nhân.
Ứng dụng Bánh xe cuộc đời cùng Kaizen chắc chắn giúp cho chúng ta phát triển liên tục toàn diện trong cuộc sống. Từ Sức khỏe, tài chính, mối quan hệ, sự nghiệp, tinh thần, giải trí, hoạt động xã hội, gia đình.
Ngày hôm nay phải tốt hơn ngày hôm qua. Ngày mai phải tốt hơn ngày hôm nay. Mỗi ngày chúng ta tiến bộ hơn ngày hôm qua một chút. Sau đó sẽ có những kết quả tuyệt vời đến với ta.
Có một con số thực tế: “Nếu mỗi ngày bạn nâng cấp bản thân mình 1% thì sau 1 năm, bạn đã trở thành phiên bản tốt hơn chính mình của năm trước tới (1+1%)^365 = 37,78 lần.
Do vậy, giá trị không nằm ở thời gian mà nằm ở những gì bạn đã KAIZEN trong khoảng thời gian đó.
Tốt hơn 1 % mỗi ngày.
Khi bạn chạy thể dục hãy cho mình mỗi ngày tăng thêm 1%.
5km mỗi ngày tăng cho mình mỗi ngày 50 m.
LIÊN TỤC KAI ZEN MỖI NGÀY ĐỂ CHÚNG TRỞ THÀNH PHIÊN BẢN TỐT HƠN CỦA CHÚNG TA TRƯỚC ĐÓ.
ĐỂ CUỘC SỐNG CỦA TA TỐT HƠN CUỘC SỐNG CỦA CHÍNH TA TRƯỚC ĐÓ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here